Dekra Slovensko
Objednať sa na STKPripomenúť termín

STK Žilina

 

STK Slovdekra s.r.o.
Hruštiny 31 (
mapa)
010 08 Žilina

Kontakt:
041/565 03 35
041/565 03 36
041/565 03 37
Ing. Michal Macošinec, vedúci STK
e-mail:
stk.zilina@slovdekra.sk

 
Vozidlá ADR sa pristavujú po telefonickej objednávke do 13:00.

!!!   POZOR   OZNAM   !!!

Vážení zákazníci. Momentálne je príjem vozidiel na Technickú a Emisnú kontrolu otvorený pre objednaných klientov. Neobjednaných klientov vybavíme podľa poradia v rámci kapacitných možností pobočky. 

objednávanie na EK a TK je možné len elektronicky cez internetový objednávkový systém (NIE mailovo ani telefonicky).

S platnosťou od 01.07.2019 dochádza k zmene cenníka za poskytované služby. Aktuálne ceny nájdete na web stránke.

Ďakujeme za pochopenie


Objednať termín STK 

STANICA ŽILINA

  Pristavovanie
vozidiel
Prevádzková
doba
Pondelok 7:30 - 14:30 7:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 14:30 7:30 - 15:30
Streda 7:30 - 14:30
7:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 14:30 7:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 14:30 7:30 - 15:30

Cenník technických kontrol (TK) cestných vozidiel / Žilina

 

V cene je započítaná nálepka aj osvedčenie.

 

TK pravidelné a TK zvláštne v plnom rozsahu

kategória vozidla

Cena s DPH (EUR)

motocykle, ľahké trojkolky a ľahké štvorkolky

L1e, L3e, L4e,bL2e, L6e

25,00

osobné, dodávkové, trojkolky a štvorkolky

M1, N1, L5e, L7e

40,00

osobné a dodávkové s LPG alebo CNG

M1, N1

45,00

ľahké prípojné do 0,75 t (1,5 t*)

O1, R1*

18,00

nákladné a autobusy

N2, N3, M2, M3

55,00

nákladné a autobusy s LPG alebo CNG

N2, N3, M2, M3

60,00

prípojné nad 0,75 t

O2, O3, O4

40,00

traktory kolesové

T1, T2, T3, T4, T5

45,00

traktorové prípojné

R2, R3, R4

35,00

historické vozidlá všetky 70,00

TK vozidiel na prepravu nebezpečných vecí – ADR

motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

N1, N2, N3

165,00

prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

O1, O2, O3, O4

130,00

TK vozidiel na vydanie prepravného povolenia – ECMT

nákladné motorové vozidlá, ťahače

N2, N3

130,00

prípojné vozidlá za nákladné motorové vozidlá a ťahače

O3, O4

80,00

TK opakované a TK zvláštne v čiastočnom rozsahu

všetky vozidlá, ak nie sú predmetom kontroly i brzdy (skupina 200)

všetky

12,00

vozidlá kat. L,M1,N1,O1,O2 ak sú predmetom kontroly i brzdy 
(skupina 200)

všetky

20,00

vozidlá kat. M2,M3,N2,N3,O3,O4,T,R, ak sú predmetom kontroly aj brzdy (skupina 200) + všetky vozidlá po predchádzajúcej pravidelnej TK v inej STK

všetky

30,00

TK administratívne a TK administratívne opakované

všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu

všetky

25,00

všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej TK individuálne dovezeného vozidla v tejto STK všetky 10,00

všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej TK v tejto STK (prepis, výmena čelného skla)

všetky

10,00

Súvisiace služby

vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole

 

10,00

pridelenie nálepky EURO "III", "IV", "V"

 

8,00
Cenník emisných kontrol (EK) cestných vozidiel / Žilina

 

V cene je započítaná nálepka aj osvedčenie.

 

EK pravidelné a EK zvláštne v úplnom rozsahu a EK opakované z iného PEK

kategória vozidla1)

Cena s DPH (EUR)

EK benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT

M1, N1

30,00

EK benzín a/alebo plyn RKAT, RKAT + OBD

M1, N1

48,00

EK - etky druhy pohonu, etky emisné systémy *)

M1, N1,

35,00

EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy

N2, N3, M2, M3, T

45,00

EK opakované v rozsahu pôvodnej EK pravidelnej a EK zvláštne v čiastočnom rozsahu

EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy

M1, N1

17,00

EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy

N2, N3, M2, M3, T

25,00

EK administratívne a EK administratívne opakované

všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu

všetky

25,00

všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej EK individuálne dovezeného vozidla v tejto STK všetky 10,00
všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej EK v tejto STK (prepis, výmena čelného skla) všetky 10,00

Súvisiace služby

vystavenie opisu protokolu o emisnej kontrole

10,00

*) okrem položky EK benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT, RKAT, RKAT + OBD

Ceny za doplnkové výkony, služby a tovar

Cena s DPH (EUR)

pridelenie a vystavenie nízkoemisnej plakety pre SRN

15,00

pridelenie a vystavenie nízkoemisnej plakety pre Rakúsko

33,60

technické údaje vozidla v rozsahu ZTO

34,00

doplnenie technických údajov pri dovoze

12,00

poradenstvo, konzultácie (hodinová zúčtovacia sadzba)

32,00

  
Všeobecné podmienky cenníka