Dekra Slovensko
Objednať sa na STKPripomenúť termín

STK Nitra

STK Nitra, Slovdekra s.r.o.
Štúrova 149 (mapa)
949 01 Nitra

Kontakt:
037/652 47 51- príjem vozidiel
037/652 47 52 - Ing. Tomáš Imriška, vedúci STK

e-mail: stk.nitra@slovdekra.sk

Cena STK  len  64 €
*platí pre osobné vozdidlá do 3,5t
Objednať termín STK Nitra
Pristavovanie
vozidiel *
Prevádzková
doba
Pondelok 7:00 - 14:30
7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 17:00
7:00 - 18:00
Streda 7:00 - 14:30
7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 14:30
7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 14:30
7:00 - 15:30

 * Vozidlá ADR, CEMT po telefonickej objednávke.

Cenník technických kontrol (TK) cestných vozidiel / Nitra

 

V cene je započítaná nálepka aj osvedčenie.

 

TK pravidelné a TK zvláštne v plnom rozsahu

kategória vozidla

Cena s DPH (EUR)

motocykle, ľahké trojkolky a ľahké štvorkolky

L1e, L3e, L4e,bL2e, L6e

20,00

osobné, dodávkové, trojkolky a štvorkolky

M1, N1, L5e, L7e

34,00

osobné a dodávkové s LPG alebo CNG

M1, N1

38,00

ľahké prípojné do 0,75 t (1,5 t*)

O1, R1*

17,00

nákladné a autobusy

N2, N3, M2, M3

60,00

nákladné a autobusy s LPG alebo CNG

N2, N3, M2, M3

62,00

prípojné nad 0,75 t

O2

30,00

prípojné nad 0,75 t

O3, O4

32,00

traktory kolesové

T1, T2, T3, T4, T5

40,00

traktorové prípojné R2, R3, R4 30,00
traktory pásové a pracovné stroje C1, C2, C3, C4, C5, Ps 55,00

skútre snežné

Ls

42,00

historické vozidlá všetky 53,00

TK vozidiel na prepravu nebezpečných vecí – ADR

motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

N1, N2, N3

150,00

prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

O1, O2, O3, O4

150,00

TK vozidiel na vydanie prepravného povolenia – ECMT

nákladné motorové vozidlá, ťahače

N2, N3

110,00

prípojné vozidlá za nákladné motorové vozidlá a ťahače

O3, O4

70,00

TK opakované a TK zvláštne v čiastočnom rozsahu

všetky vozidlá, ak nie sú predmetom kontroly i brzdy (skupina 200)

všetky

10,00

vozidlá kat. L,M1,N1,O1,O2 ak sú predmetom kontroly i brzdy 
(skupina 200)

všetky

15,00

vozidlá kat. M2,M3,N2,N3,O3,O4,T,R, ak sú predmetom kontroly aj brzdy (skupina 200) + všetky vozidlá po predchádzajúcej pravidelnej TK v inej STK

všetky

20,00

TK administratívne a TK administratívne opakované

všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu

všetky

12,00

všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej TK individuálne dovezeného vozidla v tejto STK

všetky

6,00

Súvisiace služby

vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole

4,00

pridelenie nálepky EURO "III", "IV", "V"

4,00

Cenník emisných kontrol (EK) cestných vozidiel / Nitra

 

V cene je započítaná nálepka aj osvedčenie.

 

EK pravidelné a EK zvláštne v úplnom rozsahu a EK opakované z iného PEK

kategória vozidla1)

Cena s DPH (EUR)

EK benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT

M1, N1

25,00

EK benzín a/alebo plyn RKAT, RKAT + OBD

M1, N1

40,00

EK - etky druhy pohonu, etky emisné systémy *)

M1, N1,

30,00

EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy

N2, N3, M2, M3, T

38,00

EK opakované v rozsahu pôvodnej EK pravidelnej a EK zvláštne v čiastočnom rozsahu

EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy

M1, N1

15,00

EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy

N2, N3, M2, M3, T

20,00

EK administratívne a EK administratívne opakované

všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu

všetky

12,00

všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej EK individuálne dovezeného vozidla v tejto STK

všetky

6,00

Súvisiace služby

vystavenie opisu protokolu o emisnej kontrole

4,00

*) okrem položky EK benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT, RKAT, RKAT + OBD

Ceny za doplnkové výkony, služby a tovar

Cena s DPH (EUR) 

pridelenie a vystavenie nízkoemisnej plakety pre SRN

15,00

pridelenie a vystavenie nízkoemisnej plakety pre Rakúsko

33,60

technické údaje vozidla v rozsahu ZTO

34,00

doplnenie technických údajov pri dovoze

5,00

diagnostika OBD

10,00

poradenstvo, konzultácie (hodinová zúčtovacia sadzba)

32,00

  
Všeobecné podmienky cenníka