Dekra Slovensko
Objednať sa na STKPripomenúť termín

Košice

STK Slovdekra s.r.o.
Vozárova 3 (mapa)
040 01 Košice-Barca

Kontakt:
055/625 78 37 - príjem vozidiel
055/625 78 47 - Ing. Peter Holinka, vedúci STK
e-mail: stk.kosice@slovdekra.sk

Cena STK od 55€
*platí pre osobné automobily do 3,5t 
Objednať termín STK
STANICA KOŠICE
 
Pristavovanie
vozidiel
Prevádzková
doba
Pondelok
7:00 - 14:30
7:00 - 15:30
Utorok
7:00 - 14:30
7:00 - 15:30
Streda
7:00 - 17:00
7:00 - 18:00
Štvrtok
7:00 - 14:30
7:00 - 15:30
Piatok
7:00 - 14:30
7:00 - 15:30


Cenník technických kontrol (TK) cestných vozidiel / Košice

 

V cene je započítaná nálepka aj osvedčenie.

 

TK pravidelné a TK zvláštne v plnom rozsahu

kategória vozidla

Cena s DPH (EUR)

motocykle, ľahké trojkolky a ľahké štvorkolky

L1e, L3e, L4e,bL2e, L6e

20,00

osobné, dodávkové, trojkolky a štvorkolky

M1, N1, L5e, L7e

30,00

osobné a dodávkové s LPG alebo CNG

M1, N1

35,00

ľahké prípojné do 0,75 t (1,5 t*)

O1, R1*

15,00

nákladné a autobusy

N2, N3, M2, M3

45,00

nákladné a autobusy s LPG alebo CNG

N2, N3, M2, M3

50,00

prípojné nad 0,75 t

O2

26,00

prípojné nad 0,75 t

O3, O4

30,00

traktory kolesové

T1, T2, T3, T4, T5

35,00

traktorové prípojné R2, R3, R4 25,00
traktory pásové a pracovné stroje C1, C2, C3, C4, C5, Ps 48,00

skútre snežné

Ls

50,00

historické vozidlá všetky 52,00

TK vozidiel na prepravu nebezpečných vecí – ADR

motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

N1, N2, N3

145,00

prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

O1, O2, O3, O4

120,00

TK vozidiel na vydanie prepravného povolenia – ECMT

nákladné motorové vozidlá, ťahače

N2, N3

105,00

prípojné vozidlá za nákladné motorové vozidlá a ťahače

O3, O4

65,00

TK opakované a TK zvláštne v čiastočnom rozsahu

všetky vozidlá, ak nie sú predmetom kontroly i brzdy (skupina 200)

všetky

5,00

vozidlá kat. L,M1,N1,O1,O2 ak sú predmetom kontroly i brzdy 
(skupina 200)

všetky

10,00

vozidlá kat. M2,M3,N2,N3,O3,O4,T,R, ak sú predmetom kontroly aj brzdy (skupina 200) + všetky vozidlá po predchádzajúcej pravidelnej TK v inej STK

všetky

20,00

TK administratívne

všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie jedného dokladu

všetky

10,00

všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu

všetky

10,00

všetky vozidlá po predchádzajúcej pravidelnej TK individuálne dovezeného vozidla v tejto STK

všetky

5,00

Súvisiace služby

vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole

 

5,00

pridelenie nálepky EURO "III", "IV", "V"

 

4,00
Cenník emisných kontrol (EK) cestných vozidiel / Košice

 

V cene je započítaná nálepka aj osvedčenie.

 

EK pravidelné a EK zvláštne v plnom rozsahu

kategória vozidla1)

Cena s DPH (EUR)

EK benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT

M1, N1

30,00

EK benzín a/alebo plyn RKAT, RKAT + OBD

M1, N1

35,00

EK - etky druhy pohonu, etky emisné systémy *)

M1, N1

25,00

EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy

N2, N3, M2, M3, T

32,00

EK zvláštne v čiastočnom rozsahu alebo EK do 30 dní s nevyhovujúcim výsledkom v tejto STK

EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy

M1, N1

6,00

EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy

N2, N3, M2, M3, T

9,00

EK administratívne (§ 66, ods. 3)

všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie jedného dokladu

všetky

10,00

všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu

všetky

10,00

všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej EK individuálne dovezeného vozidla v tejto STK

všetky

5,00

Súvisiace služby

vystavenie opisu protokolu o emisnej kontrole

 

5,00

*) okrem položky EK benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT, RKAT, RKAT + OBD

Ceny za doplnkové výkony, služby a tovar

Cena s DPH (EUR)

pridelenie a vystavenie nízkoemisnej plakety pre SRN

13,00

pridelenie a vystavenie nízkoemisnej plakety pre Rakúsko

31,80

technické údaje vozidla v rozsahu ZTO

34,00

doplnenie technických údajov pri dovoze

5,00

poradenstvo, konzultácie (hodinová zúčtovacia sadzba)

32,00

  
Všeobecné podmienky cenníka