Dekra Slovensko
Objednať sa na STKPripomenúť termín

Bratislava - Petržalka

STK Slovdekra s.r.o.
Panónska cesta 47 (mapa)
851 04 Bratislava

Kontakt:
02/63 53 20 97- príjem vozidiel
02/63 53 20 98 - Ing. Pavol Pobežal, vedúci STK
e-mail: stk.petrzalka@slovdekra.sk

Vozidlá ADR, CEMT sa pristavujú do 12,00 po telefonickej objednávke.

STK Bratislava-Petržalka nevykonáva emisné kontroly motorových vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom (BKAT, NKAT) s pohonom benzín a tiež s pohonom plyn (LPG, CNG). Jedná sa o staré vozidlá ŠKODA, VAZ a pod.(väčšinou vyrobené do r.1993).
Objednať termín STK
STANICA BRATISLAVA PETRŽALKA
  Pristavovanie
vozidiel
Prevádzková
doba
Pondelok 7:00 - 14:30 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 14:30 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 17:00 7:00 - 18:00
Štvrtok 7:00 - 14:30 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 14:30 7:00 - 15:30


Obedňajšia prestávka je od 12:00 do 12:30.Cenník technických kontrol (TK) cestných vozidiel / Bratislava-Petržalka

V cene je započítaná nálepka aj osvedčenie.
 

TK pravidelné a TK zvláštne v plnom rozsahu

kategória vozidla

Cena s DPH (EUR)

motocykle, ľahké trojkolky a ľahké štvorkolky

L1e, L3e, L4e, L2e, L6e

22,00

osobné, dodávkové, trojkolky a štvorkolky

M1,N1,L5e, L7e

30,00

osobné a dodávkové s LPG alebo CNG

M1, N1

37,00

ľahké prípojné do 0,75 t (1,5 t*)

O1, R1*

20,00

nákladné a autobusy

N2, N3, M2, M3

60,00

prípojné nad 0,75 t

O2, O3, O4

31,00

traktory kolesové

T1, T2, T3, T4, T5

40,00

traktorové prípojné

R2, R3, R4

27,00

traktory pásové a pracovné stroje

C1, C2, C3, C4, C5, Ps

56,00

skútre snežné

Ls

43,00

historické vozidlá všetky 54,00

TK vozidiel na prepravu nebezpečných vecí – ADR

motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

N1, N2, N3

135,00

prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

O1, O2, O3, O4

125,00

TK vozidiel na vydanie prepravného povolenia – ECMT

nákladné motorové vozidlá, ťahače

N2, N3

115,00

prípojné vozidlá za nákladné motorové vozidlá a ťahače

O3, O4

75,00

TK opakované a TK zvláštne v čiastočnom rozsahu

všetky vozidlá, ak nie sú predmetom kontroly i brzdy (skupina 200)

všetky

6,00

vozidlá kat. L,M1,N1,O1,O2 ak sú predmetom kontroly i brzdy 
(skupina 200)

všetky

12,00

vozidlá kat. M2,M3,N2,N3,O3,O4,T,R, ak sú predmetom kontroly aj brzdy (skupina 200) + všetky vozidlá po predchádzajúcej pravidelnej TK v inej STK

všetky

18,00

TK administratívne

všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie jedného dokladu

všetky

9,00

všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu

všetky

12,00

všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej TK individuálne dovezeného vozidla v tejto STK

všetky

3,00

Súvisiace služby

vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole

 

4,00

pridelenie nálepky EURO "III","IV","V"

 

4,00

Cenník emisných kontrol cestných vozidiel / Bratislava-Petržalka

 

V cene je započítaná nálepka aj osvedčenie.

 

EK pravidelné a EK zvláštne v plnom rozsahu

kategória vozidla1)

Cena s DPH (EUR)

EK benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT

M1, N1

22,00

EK benzín a/alebo plyn RKAT, RKAT + OBD

M1, N1

32,00

EK-všetky druhy pohonu,všetky emisné systémy*)

M1,N1,

26,00

EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy

N2, N3, M2, M3, T

38,00

EK zvláštne v čiastočnom rozsahu alebo EK do 30 dní s nevyhovujúcim výsledkom v tejto STK

EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy

M1, N1

6,00

EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy

N2, N3, M2, M3, T

9,00

EK administratívne (§ 66, ods. 3)

všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie jedného dokladu

všetky

9,00

všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu

všetky

12,00

všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej EK individuálne dovezeného vozidla v tejto STK

všetky

3,00

Súvisiace služby

vystavenie opisu protokolu o emisnej kontrole

4,00

*) okrem položky EK benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT, RKAT, RKAT + OBD

Ceny za doplnkové výkony, služby a tovar

Cena s DPH (EUR)

pridelenie a vystavenie nízkoemisnej plakety pre SRN

13,00

pridelenie a vystavenie nízkoemisnej plakety pre Rakúsko

31,80

technické údaje vozidla v rozsahu ZTO

34,00

doplnenie technických údajov pri dovoze

6,00

test tlmičov

8,00

poradenstvo, konzultácie (hodinová zúčtovacia sadzba)

32,00

Všeobecné podmienky cenníka