Dekra Slovensko
Objednať sa na STKPripomenúť termín

STK Bratislava - Dúbravka

STK Slovdekra s.r.o.
Polianky 19 (mapa)
841 01 Bratislava

Kontakt:
02/64 28 75 79 - príjem vozidiel
02/64 28 76 32 - príjem vozidiel

Marcel Németh, vedúci STK
e-mail: stk.bratislava@slovdekra.sk

 !!!   POZOR   OZNAM   !!!

Vážení zákazníci. Momentálne je príjem vozidiel na Technickú a Emisnú kontrolu otvorený len pre objednaných klientov. Spustenie plnej prevádzky bude obnovené od júna 2019. Ďakujeme za pochopenie. 

 

POZOR - Oznamujeme zákazníkom, že do odvolania z dôvodu technickej rekonštrukcie berieme nákladné vozidlá len na prepravu nebezpečných vecí (ADR kontroly)

Vozidlá ADR, CEMT sa pristavujú do 12,00 po telefonickej objednávke.

STK Bratislava-Dúbravka nevykonáva emisné kontroly vozidiel kategórie N2, N3, M2, M3, T s pohonom na plyn (CNG).

Odbor dopravnej polície sídli v budove STK a úradné hodiny (obedňajšia prestávka je od 12:00 do 12:30) sú:

  Úradné hodiny
Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 15:00
Štvrtok 8:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 14:00

  Pristavovanie
vozidiel
Prevádzková
doba
Pondelok 7:00 - 14:30 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 14:30 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 17:00 7:00 - 18:00
Štvrtok 7:00 - 14:30 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 14:30 7:00 - 15:30


Obedňajšia prestávka je od 12:00 do 12:30.


Cenník technických kontrol (TK) cestných vozidiel / Bratislava - Dúbravka

 

V cene je započítaná nálepka aj osvedčenie.

 

TK pravidelné a TK zvláštne v plnom rozsahu

kategória vozidla

Cena s DPH (EUR)

 

motocykle, ľahké trojkolky a ľahké štvorkolky

L1e, L3e, L4e,bL2e, L6e

23,00

osobné, dodávkové, trojkolky a štvorkolky

M1, N1, L5e, L7e

34,00

osobné a dodávkové s LPG alebo CNG

M1, N1

40,00

ľahké prípojné do 0,75 t (1,5 t*)

O1, R1*

20,00

nákladné a autobusy

N2, N3, M2, M3

62,00

prípojné nad 0,75 t

O2, O3, O4

35,00

traktory kolesové

T1, T2, T3, T4, T5

60,00

traktorové prípojné

R2, R3, R4

30,00

traktory pásové a pracovné stroje

C1, C2, C3, C4, C5, Ps

60,00

skútre snežné

Ls

50,00

historické vozidlá všetky 55,00

TK vozidiel na prepravu nebezpečných vecí – ADR

motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

N1, N2, N3

140,00

prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

O1, O2, O3, O4

140,00

TK vozidiel na vydanie prepravného povolenia – ECMT

nákladné motorové vozidlá, ťahače

N2, N3

127,00

prípojné vozidlá za nákladné motorové vozidlá a ťahače

O3, O4

82,00

TK opakované a TK zvláštne v čiastočnom rozsahu

všetky vozidlá, ak nie sú predmetom kontroly i brzdy (skupina 200)

všetky

12,00

vozidlá kat. L,M1,N1,O1,O2 ak sú predmetom kontroly i brzdy 
(skupina 200)

všetky

17,00

vozidlá kat. M2,M3,N2,N3,O3,O4,T,R, ak sú predmetom kontroly aj brzdy (skupina 200) + všetky vozidlá po predchádzajúcej pravidelnej TK v inej STK

všetky

30,00

TK administratívne a TK administratívne opakované

všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu

všetky

13,00

všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej TK individuálne dovezeného vozidla v tejto STK

všetky

5,00

Súvisiace služby

vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole

 

5,00

pridelenie nálepky EURO "III", "IV", "V"

 

5,00
Cenník emisných kontrol (EK) cestných vozidiel / Bratislava - Dúbravka

 

V cene je započítaná nálepka aj osvedčenie.

 

EK pravidelné a EK zvláštne v úplnom rozsahu a EK opakované z iného PEK

kategória vozidla1)

Cena s DPH (EUR)

EK benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT

M1, N1

40,00

EK benzín a/alebo plyn RKAT, RKAT-OBD

M1, N1

36,00

EK - etky druhy pohonu, etky emisné systémy *)

M1, N1,

31,00

EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy

N2, N3, M2, M3, T

43,00

EK opakované v rozsahu pôvodnej EK pravidelnej a EK zvláštne v čiastočnom rozsahu

EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy

M1, N1

20,00

EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy

N2, N3, M2, M3, T

22,00

EK administratívne a EK administratívne opakované

všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu

všetky

13,00

všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej EK individuálne dovezeného vozidla v tejto STK

všetky

5,00

Súvisiace služby

vystavenie opisu protokolu o emisnej kontrole

5,00

*) okrem položky EK benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT, RKAT, RKAT-OBD

Ceny za doplnkové výkony, služby a tovar

pridelenie a vystavenie nízkoemisnej plakety pre SRN

15,00

pridelenie a vystavenie nízkoemisnej plakety pre Rakúsko

33,60

technické údaje vozidla v rozsahu ZTO

34,00

doplnenie technických údajov pri dovoze

6,00

test tlmičov

8,00

váženie náprav - jedna náprava

37,00

vypracovanie návrhu ZTO s vyhľadaním údajov - ZTO I 124,00
vypracovanie návrhu ZTO s vyhľadaním údajov v zahr. databázach - ZTO II 182,00
vypracovanie protokolu pre ObÚ vrátane návrhu ZTO II - protokol PTSOV 370,00
spracovanie fotodokumentácie pre potreby OÚ dopravy 30,00
poradenstvo, konzultácie (hodinová zúčtovacia sadzba) 32,00

  
Všeobecné podmienky cenníka