Dekra Slovensko
Objednať sa na STKPripomenúť termín

Bratislava - Dúbravka

STK Slovdekra s.r.o.
Polianky 19 (mapa)
841 01 Bratislava

Kontakt:
02/64 28 75 79 - príjem vozidiel
02/64 28 76 32 - príjem vozidiel

Ing. Ján Svoreň, vedúci STK
e-mail: stk.bratislava@slovdekra.sk

Administratívne a opakované kontroly sa vykonávajú prednostne pred pravidelnými TK (v poradí, v akom boli zaevidované v príjme). 

Vozidlá ADR, CEMT sa pristavujú do 12,00 po telefonickej objednávke.

STK Bratislava-Dúbravka nevykonáva emisné kontroly vozidiel kategórie N2, N3, M2, M3, T s pohonom na plyn (CNG).

Odbor dopravnej polície sídli v budove STK a úradné hodiny (obedňajšia prestávka je od 12:00 do 12:30) sú:

  Úradné hodiny
Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 14:00

  Pristavovanie
vozidiel
Prevádzková
doba
Pondelok 7:00 - 14:30 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 14:30 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 17:00 7:00 - 18:00
Štvrtok 7:00 - 14:30 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 14:30 7:00 - 15:30


Obedňajšia prestávka je od 12:00 do 12:30.


Cenník technických kontrol (TK) cestných vozidiel / Bratislava - Dúbravka

 

V cene je započítaná nálepka aj osvedčenie.

 

TK pravidelné a TK zvláštne v plnom rozsahu

kategória vozidla

Cena s DPH (EUR)

 

motocykle, ľahké trojkolky a ľahké štvorkolky

L1e, L3e, L4e,bL2e, L6e

22,00

osobné, dodávkové, trojkolky a štvorkolky

M1, N1, L5e, L7e

30,00

osobné a dodávkové s LPG alebo CNG

M1, N1

37,00

ľahké prípojné do 0,75 t (1,5 t*)

O1, R1*

20,00

nákladné a autobusy

N2, N3, M2, M3

60,00

prípojné nad 0,75 t

O2, O3, O4

31,00

traktory kolesové

T1, T2, T3, T4, T5

40,00

traktorové prípojné

R2, R3, R4

27,00

traktory pásové a pracovné stroje

C1, C2, C3, C4, C5, Ps

56,00

skútre snežné

Ls

43,00

historické vozidlá všetky 54,00

TK vozidiel na prepravu nebezpečných vecí – ADR

motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

N1, N2, N3

135,00

prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

O1, O2, O3, O4

125,00

TK vozidiel na vydanie prepravného povolenia – ECMT

nákladné motorové vozidlá, ťahače

N2, N3

115,00

prípojné vozidlá za nákladné motorové vozidlá a ťahače

O3, O4

75,00

TK opakované a TK zvláštne v čiastočnom rozsahu

všetky vozidlá, ak nie sú predmetom kontroly i brzdy (skupina 200)

všetky

6,00

vozidlá kat. L,M1,N1,O1,O2 ak sú predmetom kontroly i brzdy 
(skupina 200)

všetky

12,00

vozidlá kat. M2,M3,N2,N3,O3,O4,T,R, ak sú predmetom kontroly aj brzdy (skupina 200) + všetky vozidlá po predchádzajúcej pravidelnej TK v inej STK

všetky

18,00

TK administratívne

všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie jedného dokladu

všetky

9,00

všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu

všetky

12,00

všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej TK individuálne dovezeného vozidla v tejto STK

všetky

3,00

Súvisiace služby

vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole

 

4,00

pridelenie nálepky EURO "III", "IV", "V"

 

4,00
Cenník emisných kontrol (EK) cestných vozidiel / Bratislava - Dúbravka

 

V cene je započítaná nálepka aj osvedčenie.

 

EK pravidelné a EK zvláštne v plnom rozsahu

kategória vozidla1)

Cena s DPH (EUR)

EK benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT

M1, N1

22,00

EK benzín a/alebo plyn RKAT, RKAT-OBD

M1, N1

32,00

EK - etky druhy pohonu, etky emisné systémy *)

M1, N1,

26,00

EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy

N2, N3, M2, M3, T

38,00

EK zvláštne v čiastočnom rozsahu alebo EK do 30 dní s nevyhovujúcim výsledkom v tejto STK

EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy

M1, N1

6,00

EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy

N2, N3, M2, M3, T

9,00

EK administratívne

všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie jedného dokladu

všetky

9,00

všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu

všetky

12,00

všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej EK individuálne dovezeného vozidla v tejto STK

všetky

3,00

Súvisiace služby

vystavenie opisu protokolu o emisnej kontrole

4,00

*) okrem položky EK benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT, RKAT, RKAT-OBD

Ceny za doplnkové výkony, služby a tovar

pridelenie a vystavenie nízkoemisnej plakety pre SRN

13,00

pridelenie a vystavenie nízkoemisnej plakety pre Rakúsko

31,80

technické údaje vozidla v rozsahu ZTO

34,00

doplnenie technických údajov pri dovoze

6,00

test tlmičov

8,00

váženie náprav - jedna náprava

37,00

vypracovanie návrhu ZTO s vyhľadaním údajov - ZTO I 124,00
vypracovanie návrhu ZTO s vyhľadaním údajov v zahr. databázach - ZTO II 182,00
vypracovanie protokolu pre ObÚ vrátane návrhu ZTO II - protokol PTSOV 370,00
spracovanie fotodokumentácie pre potreby OÚ dopravy 30,00
poradenstvo, konzultácie (hodinová zúčtovacia sadzba) 32,00

  
Všeobecné podmienky cenníka