Dekra Slovensko
Objednať sa na STKPripomenúť termín

STK Bojnice a Prievidza

STK Slovdekra s.r.o.
Opatovská cesta 1226/7 (mapa)
972 01 Bojnice

Kontakt:
046/543 09 72- príjem vozidiel
046/543 09 73 - Ing. Maroš Ličko, vedúci STK
e-mail: stk.bojnice@slovdekra.sk

 
Vozidlá ADR, CEMT sa pristavujú do 14,00 po telefonickej objednávke.

Cena STK len 65€
*platí pre osobné vozdidlá do 3,5t
Objednať termín STK
STANICA BOJNICE A PRIEVIDZA

  Pristavovanie
vozidiel
Prevádzková
doba
Pondelok 7:00 - 14:30 7:00 - 15:30
Utorok 7:00 - 14:30 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 14:30 7:00 - 15:30
Štvrtok 7:00 - 14:30 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 14:30 7:00 - 15:30

Cenník technických kontrol (TK) cestných vozidiel / Bojnice

 

V cene je započítaná nálepka aj osvedčenie.

 

TK pravidelné a TK zvláštne v plnom rozsahu

kategória vozidla

Cena s DPH (EUR)

motocykle, ľahké trojkolky a ľahké štvorkolky

L1e, L3e, L4e,bL2e, L6e

24,00

osobné, dodávkové, trojkolky a štvorkolky

M1, N1, L5e, L7e

36,00

ľahké prípojné do 0,75 t (1,5 t*)

O1, R1*

16,00

nákladné a autobusy

N2, N3, M2, M3

48,00

prípojné nad 0,75 t

O2, O3, O4

31,00

traktory kolesové

T1, T2, T3, T4, T5

35,00

traktorové prípojné

R2, R3, R4

25,00

traktory pásové a pracovné stroje

C1, C2, C3, C4, C5, Ps

46,00

skútre snežné

Ls

30,00

historické vozidlá všetky 55,00

TK vozidiel na prepravu nebezpečných vecí – ADR

motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

N1, N2, N3

140,00

prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

O1, O2, O3, O4

125,00

TK vozidiel na vydanie prepravného povolenia – ECMT

nákladné motorové vozidlá, ťahače

N2, N3

111,00

prípojné vozidlá za nákladné motorové vozidlá a ťahače

O3, O4

71,00

TK opakované a TK zvláštne v čiastočnom rozsahu

všetky vozidlá, ak nie sú predmetom kontroly i brzdy (skupina 200)

všetky

8,00

vozidlá kat. L,M1,N1,O1,O2 ak sú predmetom kontroly i brzdy 
(skupina 200)

všetky

13,00

vozidlá kat. M2,M3,N2,N3,O3,O4,T,R, ak sú predmetom kontroly aj brzdy (skupina 200) + všetky vozidlá po predchádzajúcej pravidelnej TK v inej STK

všetky

20,00

TK administratívne a TK administratívne opakované

všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu

všetky

14,00

všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej TK individuálne dovezeného vozidla v tejto STK

všetky

7,00

Súvisiace služby

vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole

 

4,00

pridelenie nálepky EURO "III", "IV", "V"

 

4,00
Cenník emisných kontrol (EK) cestných vozidiel / Bojnice

 

V cene je započítaná nálepka aj osvedčenie.

 

EK pravidelné a EK zvláštne v úplnom rozsahu a EK opakované z iného PEK

kategória vozidla1)

Cena s DPH (EUR)

EK benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT

M1, N1

20,00

EK benzín a/alebo plyn RKAT, RKAT + OBD

M1, N1

34,00

EK - etky druhy pohonu, etky emisné systémy *)

M1, N1,

29,00

EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy

N2, N3, M2, M3, T

34,00

EK opakované v rozsahu pôvodnej EK pravidelnej a EK zvláštne v čiastočnom rozsahu

EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy

M1, N1

10,00

EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy

N2, N3, M2, M3, T

15,00

EK administratívne a EK administratívne opakované

všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu

všetky

14,00

všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej EK individuálne dovezeného vozidla v tejto STK

všetky

7,00

Súvisiace služby

vystavenie opisu protokolu o emisnej kontrole

 

4,00

*) okrem položky EK benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT, RKAT, RKAT + OBD

Ceny za doplnkové výkony, služby a tovar

Cena s DPH (EUR)

pridelenie a vystavenie nízkoemisnej plakety pre SRN

15,00

pridelenie a vystavenie nízkoemisnej plakety pre Rakúsko

33,60

technické údaje vozidla v rozsahu ZTO

34,00

doplnenie technických údajov pri dovoze

5,00

test tlmičov

10,00

poradenstvo, konzultácie (hodinová zúčtovacia sadzba)

32,00

  
Všeobecné podmienky cenníka