Dekra Slovensko

Konferencia program

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA

Skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel na Slovensku a v EÚ

 

Štvrtok, 27.04.2017

8.00 – 8.55     Registrácia účastníkov, hotel Crowne Plaza, Bratislava  

9.00 – 9.10     Slávnostné otvorenie (minister, alebo poverená osoba z MDV SR)

9.10 – 9.30     Dr. Gerd Neumann – DEKRA, SRN – Vývojové tendencie v oblasti technických kontrol vozidiel v národných a medzinárodných súvislostiach  

9.30 – 9.50     Ing. Ľubomír Moravčík, PhD. – ŠDÚ MDV SR – Príprava nového zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Časť A

Technické a emisné kontroly vozidiel

9.50 – 10.20     Dr. Ing. Roland Krause – DEKRA, Nemecko – Konformné a na kvalitu orientované aplikovanie smerníc EU pre výkon pravidelných technických kontrol v Nemecku  

10.20 – 10.40   Ing. Marián Rybiansky – TESTEK – Pripravované predpisy pre výkon TK

10.40 – 11.00   Ing. Maroš Dušička – SLOVDEKRA s.r.o. – Skúsenosti z praktického výkonu TK v sieti STK  spoločnosti SLOVDEKRA s.r.o.

11.00 – 11.20   Prestávka

11.20 – 11.40   Ing. Martin Kmeť – Relevantné technické závady ovplyvňujúce nehodovosť vozidiel a ich zisťovanie v STK

11.40 – 12.00   Ing. Peter Hulman, Národná asociácia STK – Intervaly pravidelných technických kontrol v STK

12.00 – 12.20   Ing. Peter Lenďák, PhD. – SEKA – Budúcnosť výkonu EK na Slovensku

12.20 – 12.30   Diskusia, záver časti A

 

12.30 – 13.30      Obed

Časť B

Skúšky a schvaľovanie vozidiel

13.30 – 13.50   Ing. Štefan Gajdoš – MDV SR, ŠDÚ – Aktuálny stav ohľadne nariadenia EP a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

13.50 – 14.10   Lukáš Sedláček, Martin Škopek – TÜV SÜD Czech s.r.o., ČR – Systém E-call: homologační požadavky, dynamické sáňové zkoušky  

14.10 – 14.30   Ing. Marek Hudec – MDV SR – Niektoré pripravované predpisy zo svetového fóra pre harmonizáciu predpisov vozidiel  v Ženeve – z pracovnej skupiny  WP.29 – hybridné vozidlá a elektromobily

14.30 – 14.50   Ing. Martin Hron TÜV SÜD Czech s.r.o, ČR – Nové predpisy EHK č.138 – 142

14.50 – 15.10   Ing. Daniel Hodek – SLOVDEKRA s.r.o. – Skúšky vozidiel v rámci viacstupňového schvaľovania – praktické skúsenosti, individuálne dokončovanie

15.10 – 15.30   Ing. Tomáš Mäsiar – MDV SR, ŠDÚ – Povoľovanie dopredajov vozidiel

15.30 – 16.00   Diskusia, záver časti B

 

 

Posterové príspevky v zborníku konferencie:

·         Ing. Peter Pernis – TÜV SÜD Czech s.r.o., ČR – Praktické zkušenosti se schvalováním vozidel kategorie T dle nového nařízení 167/2013

·         JUDr. Jana Moravčíková – MDV SR – Administratívno právna zodpovednosť za neplatnú technickú a emisnú kontrolu vozidla

·         Ing. Branislav Šarkan, PhD., Ing. Tomáš Skrúcaný, PhD. – Žilinská univerzita, Žilina, Fakulta PEDAS – Dojazdová skúška vozidla ako nástroj hodnotenia jazdných odporov vozidla pre účely homologizačnej skúšky merania spotreby paliva

·         doc. Ing. Juraj Jagelčák, PhD., Ing. Ján Vrábel, PhD., Ing. Ján Zámečník – Vplyv prudkého brzdenia návesovej súpravy prepravujúcej štrk na zmenu zaťaženia náprav

·         prof. Ing. Roman Rak, PhD. – IRIS IDent CZ s.r.o. – Nové umístění VIN v palubní desce vozidla

·         Ing. Tomáš Korbeľ – SLOVDEKRA s.r.o. – Vznik dopravnej nehody motorového vozidla s chodcom v súvislosti s nevyhovujúcim technickým stavom vozidla.