Dekra Slovensko

Konferencia informácie

 

 

 

Základné informácie k medzinárodnej konferencii

 

        Konferencia:    Skúšanie, schvaľovanie a kontroly vozidiel na Slovensku a v EÚ

        Dátum:              27. apríl 2017

        Miesto:              Hotel Crowne Plaza v Bratislave

     Zameranie:        Konferencia bude riešiť súčasnú situáciu a zmeny v oblasti technických kontrol a v oblasti schvaľovania vozidiel do premávky, z pohľadu Slovenska a tiež z pohľadu vývoja v EÚ. Konferencia je pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR, organizuje ju spoločnosť SLOVDEKRA s.r.o. a partnerskými organizáciami sú spoločnosti Testek a S-EKA. Konferenciu prisľúbil slávnostne otvoriť pán minister MDaV a zahraničných účastníkov zabezpečí DEKRA SE Stuttgart a DEKRA Automotive Deutschland.

 

     Informácie pre účastníkov:

        Vyplnenú záväznú prihlášku (návratku) treba odoslať najneskôr do 12.4.2017

 !!! predĺžený termín registrácie !!!  

                 Z dôvodu veľkého záujmu a otázok ku konferencii sme predĺžili termín záväzných prihlášok na medzinárodnú                  konferenciu na 21.4.2017

           na adresu: konferencia@slovdekra.sk      stiahnuť si ju môžete aj tu: NÁVRATKA

        Po zaslaní vyplnenej návratky dostanete zálohovú faktúru. Po uhradení účastníckeho poplatku budete zaradený na zoznam účastníkov konferencie

        V prípade, že ste si objednali parkovanie Vám bude pridelené parkovacie miesto a dostanete mapku s navigáciou a inštrukciami ako sa dostanete na parkovisko.

        Registrácia účastníkov prebehne od 8:00 do 8:55

        Slávnostné otvorenie bude o 9:00  (minister, alebo poverená osoba z MDaV SR)

        Občerstvenie a obed je zabezpečený v rámci konferencie

        Parkovisko sa dá dopredu zarezervovať – informácie v návratke

        Zmena programu je vyhradená. Účastnícky poplatok sa nevracia. Zmena nahlásenej osoby je možná len po písomnom odsúhlasení organizátora.

Program si môžete pozrieť tu: PROGRAM

        Pre ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať:

Roman Okoličány, mail: roman.okolicany@slovdekra.sk, tel: 02 / 645 31 262