Dekra Slovensko

Dôležité informácie pre rodičov

 

Dôležité informácie pre rodičov

Ako rodičia môžete vo veľkej miere prispieť k tomu, aby sa vaše deti pohybovali v cestnej premávke bezpečne. Natrénujte si spoločne pravidlá správania sa a buďte im príkladom.

> Na rozdiel od dospelých
majú deti veľmi obmedzené
zorné pole – nemôžu tak
rozpoznať nebezpečenstvá kútikmi
očí.
> Deti vždy vychádzajú od
seba – myslia si: „Vidím to auto,
takže aj ono vidí mňa.“
> Deťom často chýba prehľad
kvôli ich menšej telesnej výške a
ostatní účastníci cestnej
premávky ich ľahko prehliadnu.> Natrénujte spoločne so svojimi
deťmi cestu do školy.
Cestou im hovorte o možných
nebezpečenstvách. Dôležité:
Urobte to v čase, keď sa bežne
ide do školy, teda nie len cez víkend
a počas prázdnin.
> Zamenené roly: Nechajte svoje
deti, aby vás zaviedli do školy.
Pritom im vysvetľujte, kde sa
ukrývajú nebezpečenstvá.

Z perspektívy dieťaťa

Dieta z perspektivy

Z perspektívy rodiča

Dieta z perspektivy vodica