Ceny pre STK Banská Bystrica

Ponukový cenník výkonov a služieb (Platný od 15. januára 2015)

Dôležité upozornenie: Uvedené ceny sú koncové, t.j. vrátane nálepiek, osvedčení a DPH!

A. Ceny za výkon technických kontrol (TK) cestných vozidiel

Technické kontroly pravidelné (§ 46), odst. 1) a TK zvláštne v úplnom rozsahu (§ 46) , odst. 3) druh služby / druh vozidla (kategória vozidla) Cena s DPH (€)
motocykle; ľahké trojkolky a ľahké štvorkolky (L1e, L3e, L4e, L2e, L6e) 17 €
osobné; dodávkové; trojkolky a štvorkolky (M1, N1, L5e, L7e) 28 €
osobné a dodávkové s LPG alebo CNG (M1, N1) 33 €
ľahké prípojné do 0,75 t (1,5 t)* (O1, R1*) 16 €
nákladné a autobusy (N2, N3, M2, M3) 44 €
nákladné a autobusy s LPG alebo CNG (N2, N3, M2, M3) 48 €
prípojné nad 0,75 t (O2) 25 €
prípojné nad 0,75 t (O3, O4) 29 €
traktory kolesové (T1, T2, T3, T4, T5) 34 €
traktory prípojné (R2, R3, R4) 22 €
traktory pásové a pracovné stroje (C1, C2, C3, C4, C5, Ps) 47 €
skútre snežné (Ls) 29 €
TK vozidiel na prepravu nebezpečných vecí - ADR (§ 46), odst. 5)
motorové vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR) (N1, N2, N3) 126 €
prípojné vozidlá na prepravu nebezpečných vecí (ADR) (O1, O2, O3, O4) 85 €
TK vozidiel na vydanie prepravného povolenia - ECMT (§ 46), odst. 6)
nákladné motorové vozidlá a ťahače (N2, N3) 105 €
prípojné vozidlá za nákladné motorové vozidlá a ťahače (O3, O4) 64 €
TK opakované (§ 46), odst. 7) a TK zvláštne v čiastočnom rozsahu (§ 46), odst. 3)
všetky vozidlá, ak nie sú predmetom kontroly i brzdy (skupina 200) (všetky kategórie) 6 €
všetky vozidlá, ak sú predmetom kontroly i brzdy (skupina 200) (všetky kategórie) 12 €
všetky vozidlá po prechádzajúcej pravidelnej TK v inej STK (všetky kategórie) 18 €
TK administratívne (§ 46), odst. 4)
všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie jedného dokladu (všetky kategórie) 9 €
všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu (všetky kategórie) 10 €
všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej TK individuálne dovezeného vozidla v tejto STK (všetky kategórie) 3 €
Súvisiace služby
vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole 4 €
pridelenie nálepky "S", (ECMT/CEMT) 4 €
pridelenie nálepky EURO "III", "IV", "V" 4 €

B. Ceny za výkon emisných kontrol (EK) cestných vozidiel

EK pravidelné (§ 66), odst. 1) a EK zvláštne v úplnom rozsahu (§ 66), odst. 2) druh služby / druh paliva, emisný systém (kategória vozidla 1)) cena s DPH (€)
EK benzín a/alebo plyn BEZKAT (§ 66, odst. 1, písm. a, b) (M1, N1) 20 €
EK všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy (§ 66 ods. 1, písm. c, d, e, f, g) ( M1, N1) 25 €
EK všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy (§ 66, odst. 1, písm. a, b, c, d, e, f, g) (N2, N3, M2, M3, T) 31 €
EK zvláštne v čiastočnom rozsahu (§ 66), odst. 2) alebo EK do 30 dní s nevyhovujúcim výsledkom v tejto STK
EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy (M1, N1) 6 €
EK - všetky druhy pohonu, všetky emisné systémy (N2, N3, M2, M3, T) 9 €
EK administratívne (§ 66), odst. 3)
všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie jedného dokladu (všetky kategórie) 9 €
všetky vozidlá, ak je účelom kontroly vydanie viac ako jedného dokladu (všetky kategórie) 10 €
všetky vozidlá, po predchádzajúcej pravidelnej EK individuálne dovezeného vozidla v tejto STK (všetky kategórie) 3 €
Súvisiace služby
vystavenie opisu protokolu o emisnej kontrole 4 €

C. Ceny za doplnkové výkony, služby a tovar

druh výkonu, služby a tovar Cena s DPH (€)
pridelenie a vystavenie nízkoemisnej plakety pre SRN 13 €
pridelenie a vystavenie nízkoemisnej plakety pre Rakúsko 30 €
technické údaje vozidla v rozsahu ZTO 34 €
doplnenie technických údajov pri dovoze 6 €
čítanie a výmaz pamäte riadiacej jednotky s OBD - diagnostika elektronických systémov 10 €
prehliadka vozidla SAFETY CHECK 10 €
prehliadka vozidla SAFETY CHECK + diagnostika OBD 19 €
poradenstvo, konzultácie (hodinová zúčtovacia sadzba) 32 €
 zrušiť objednávanie

Objednávanie sa na TK a EK  

 zatvoriť

PRIPOMENIEME VÁM NASLEDUJÚCU KONTROLU

Po zaregistrovaní sa a zadaní dátumu platnosti Vašej nasledujúcej technickej alebo emisnej kontroly Vám ponúkame možnosť pripomenúť Vám ju v dostatočnom časovom predstihu, aby ste ju ešte pred skončením jej platnosti stihli absolvovať bez časového stresu, prípadne možnosti zabudnutia a tým sa vyhli možným sankciám zo strany štátnych orgánov.

Stačí ak vyplníte dolu požadované údaje a jeden mesiac pred limitným termínom budete formou SMS alebo e-mailu upozornení na blížiaci sa termín konca platnosti technickej alebo emisnej kontroly.

Termín nasledujúcej technickej a emisnej kontroly nájdete buď v Osvedčení o TK a Osvedčení o EK, alebo aj na nálepkách na čelnom skle Vášho vozidla. U vozidiel, ktoré ešte neabsolvovali prvú technickú alebo emisnú kontrolu sa termín prvej kontroly určí z dátumu prvého prihlásenia do evidencie uvedeného v Osvedčení o evidencii vozidla pripočítaním lehoty platnej pre príslušnú kategóriu vozidla.

Informácia o vozidle

Osobné informácie