Pracoviská technickej a emisnej kontroly

 zrušiť objednávanie

Objednávanie sa na TK a EK  

 zatvoriť

PRIPOMENIEME VÁM NASLEDUJÚCU KONTROLU

Po zaregistrovaní sa a zadaní dátumu platnosti Vašej nasledujúcej technickej alebo emisnej kontroly Vám ponúkame možnosť pripomenúť Vám ju v dostatočnom časovom predstihu, aby ste ju ešte pred skončením jej platnosti stihli absolvovať bez časového stresu, prípadne možnosti zabudnutia a tým sa vyhli možným sankciám zo strany štátnych orgánov.

Stačí ak vyplníte dolu požadované údaje a jeden mesiac pred limitným termínom budete formou SMS alebo e-mailu upozornení na blížiaci sa termín konca platnosti technickej alebo emisnej kontroly.

Termín nasledujúcej technickej a emisnej kontroly nájdete buď v Osvedčení o TK a Osvedčení o EK, alebo aj na nálepkách na čelnom skle Vášho vozidla. U vozidiel, ktoré ešte neabsolvovali prvú technickú alebo emisnú kontrolu sa termín prvej kontroly určí z dátumu prvého prihlásenia do evidencie uvedeného v Osvedčení o evidencii vozidla pripočítaním lehoty platnej pre príslušnú kategóriu vozidla.

Informácia o vozidle

Osobné informácie