SLOVDEKRA s.r.o.

Banská Bystrica

Adresa

Zvolenská cesta 59 (mapa)
974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Tel.: 048/413 99 17 (príjem vozidiel - informácie)
        048/410 18 35 (vedúci STK)
Fax: 048/410 18 35
e-mail: stk.b.bystrica@slovdekra.sk

Prevádzková doba

  Pristavovanie
vozidiel
Prevádzková
doba
Pondelok 7:00 - 17:00 7:00 - 18:00
Utorok 7:00 - 14:30 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 17:00 7:00 - 18:00
Štvrtok 7:00 - 14:30 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 14:30 7:00 - 15:30
Sobota Zatvorené  

Vedúci STK

Bc. Martin Štrba

Informácie pre zákazníkov

Od 1. mája 2015 je predĺžená prevádzková doba v pondelok a v stredu do 18:00.

Na TK nie je potrebné sa vopred objednávať!

Objednávajú sa vozidlá iba na kontroly vozidiel na prepravu nebezpečných vecí (ADR) na tel. čísle: 048/413 99 17.

V prípade záujmu si môžete dohodnúť termín na vykonanie TK svojho vozidla na základe predchádzajúceho objednania na tel. čísle: 048/413 99 17 alebo CEZ INTERNET
(na danú hodinu je možné objednať iba jedno vozidlo).

Štátny odborný dozor:
Okresný úrad Banská Bystrica
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
nám. Ľudovíta Štúra 1
975 05 Banská Bystrica

Cenník