SLOVDEKRA s.r.o.

Banská Bystrica

Adresa

Zvolenská cesta 59 (mapa)
974 01 Banská Bystrica

Kontakt

Tel.: 048/413 99 17 (príjem vozidiel - informácie)
        048/410 18 35 (vedúci STK)
e-mail: stk.b.bystrica@slovdekra.sk

Prevádzková doba

  Pristavovanie
vozidiel
Prevádzková
doba
Pondelok 7:00 - 17:00 7:00 - 18:00
Utorok 7:00 - 14:30 7:00 - 15:30
Streda 7:00 - 17:00 7:00 - 18:00
Štvrtok 7:00 - 14:30 7:00 - 15:30
Piatok 7:00 - 14:30 7:00 - 15:30
Sobota Zatvorené  

Vedúci STK

Bc. Martin Štrba

Informácie pre zákazníkov

Na TK nie je potrebné sa vopred objednávať!

Objednávajú sa vozidlá iba na kontroly vozidiel na prepravu nebezpečných vecí (ADR) na tel. čísle: 048/413 99 17.

V prípade záujmu si môžete dohodnúť termín na vykonanie TK svojho vozidla na základe predchádzajúceho objednania na tel. čísle: 048/413 99 17 alebo CEZ INTERNET
(na danú hodinu je možné objednať iba jedno vozidlo).

Štátny odborný dozor:
Okresný úrad Banská Bystrica
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
nám. Ľudovíta Štúra 1
975 05 Banská Bystrica

Cenník