Technické a emisné kontroly
 • technická kontrola
 • emisná kontrola
 • ADR, CEMT

Viac sa dočítate tu.

 
 
Nízkoemisné plakety
 • povolenie vstupu do ekologických zón v mestách SRN.

Viac sa dočítate tu.

 
 
Znalecká a expertízna činnosť
 • určenie hodnoty vozidla
 • posudzovanie technického stavu
 • analýza vozidla po nehode

Viac sa dočítate tu.

 
 
Skúšky vozidiel
 • typové
 • homologizované
 • meranie spotreby paliva
 • Tempo 100

Viac sa dočítate tu.

 
 
Testy
 • kvality servisov
 • servisných služieb
 • mobility

Viac sa dočítate tu.

 
 
 zrušiť objednávanie

Objednávanie sa na TK a EK  

 zatvoriť

PRIPOMENIEME VÁM NASLEDUJÚCU KONTROLU

Po zaregistrovaní sa a zadaní dátumu platnosti Vašej nasledujúcej technickej alebo emisnej kontroly Vám ponúkame možnosť pripomenúť Vám ju v dostatočnom časovom predstihu, aby ste ju ešte pred skončením jej platnosti stihli absolvovať bez časového stresu, prípadne možnosti zabudnutia a tým sa vyhli možným sankciám zo strany štátnych orgánov.

Stačí ak vyplníte dolu požadované údaje a jeden mesiac pred limitným termínom budete formou SMS alebo e-mailu upozornení na blížiaci sa termín konca platnosti technickej alebo emisnej kontroly.

Termín nasledujúcej technickej a emisnej kontroly nájdete buď v Osvedčení o TK a Osvedčení o EK, alebo aj na nálepkách na čelnom skle Vášho vozidla. U vozidiel, ktoré ešte neabsolvovali prvú technickú alebo emisnú kontrolu sa termín prvej kontroly určí z dátumu prvého prihlásenia do evidencie uvedeného v Osvedčení o evidencii vozidla pripočítaním lehoty platnej pre príslušnú kategóriu vozidla.

Informácia o vozidle

Osobné informácie